Yhden luukun periaate

Sosiaaliturvamallissa, jota kannatan, on kaikki etuudet yhdistetty yhdeksi yleistueksi. Tuki maksettaisi kuukausittain harkinnanvaraisena elämäntilanteeseen sidottuna tukena. Tuella on tarkoitus korvata eri tuet ja lisätä työnteon kannustimia. Uuden tulorekisterin myöstä tuki rekisteröitäisi tulorekisteriin, jossa huomioidaan myös maksetut palkat. Verotuksessa huomioidaan tuki ja maksetut palkat. Tarkoituksena on tehdä työnteosta aina kannattavaa. Hallinnointi ja paperien pyörittäminen vähenee, olosuhdemuutokset voidaan tehdä verkossa ja luukulta toiselle ei tarvitse juosta. Jo maksettuja etuisuuksia ei myöskään tarvitse periä takaisin työtilanteiden muuttuessa.