Ihmisen kokoiset palvelut lähellä ihmistä

Minulle on tärkeää, että jokainen tarvitseva saa soisiaali- ja terveyspalvelunsa tasavertraisesti. Tämä tarkoittaa, että palvelut tuotetaan lähipalvleluina laadukkaasti riippumatta henkilön kotipaikasta. Palveluiden tuottamisessa on voitava hyödyntää nykytekniikkaa, mutta ihmisen kohtaamista ja tarvetta ihmiskontakteille ei saa unohtaa. Palveluita ja niiden kustannustehokkuutta voidaan parantaa yksinkertaistamalla hoito- ja asiakasketjuja. Oma lääkäri, tai vähintään omahoitaja, yksinkertaistaa ketjuja huomattavasti ja mahdollistaa näin resurssien järkevää käyttöä. Palvelut on saatava myös keskuskuntien ulkopuolella. Osa palveluista voidaan tarjota liikkuvina palveluina. Hoitohenkilökunnalla on oltava riittävä kielitaito. Jos tätä ei voida taata, on voitava turvautua tulkkaukseen.

Laadukkaat ja riittävän ajoissa annetut hoitotoimenpiteet tuovat hyvinvointia ja säästävät varoja.